Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2012

khaleesi
Naukowcy amerykańscy odkryli, że ludzie z grup połączonych więzami przyjaźni mają często podobne DNA, chociaż w niektórych przypadkach u przyjaciół stwierdza się zupełnie odmienne postaci genów, co jest dowodem na prawdziwość twierdzenia, że "przeciwieństwa się przyciągają".Badacze z uniwersytetu Harvard ustalili m.in., że przyjaciele często mają te same wersje genu DRD2, który warunkuje przyjemność odczuwaną pod wpływem alkoholu, nikotyny i innych substancji uzależniających.
Reposted frompoppyseed poppyseed vianecromancer necromancer
khaleesi
Reposted fromsavor savor vianecromancer necromancer

oh my god, imagine if izaya found a death note.

unicornfarmer:

ohmyahoge:

animeaddited:

yep pretty much.

that gif

Reposted fromnecromancer necromancer

June 16 2012

khaleesi

Sztylety II


Reposted fromourgon ourgon

June 15 2012

khaleesi
khaleesi
khaleesi

i have a serious crush on Robert Lewandowski.

http://oi46.tinypic.com/149njt.jpg6133_f627

http://oi47.tinypic.com/3523bit.jpg
Reposted fromarseniansodu arseniansodu
khaleesi
6155 2ec4
OMG
Reposted fromarseniansodu arseniansodu vianecromancer necromancer
khaleesi
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
khaleesi

Dobrze wygląda w garniturze. Cóż, wygląda dobrze we wszystkim. I bez niczego też.

                                                               "Coś pożyczonego"

Reposted fromsomemistakes somemistakes vianecromancer necromancer
khaleesi

Knight Armored Hoodie from SOFworks

Reposted fromsawb sawb vianecromancer necromancer
khaleesi
khaleesi
    -To prawda... - mruknął Puchatek, spoglądając w lustro i klepiąc się po brzuszku.
-Nie liczy się rozmiar. Liczy się puchatość

     
— Kubus Puchatek
Reposted fromWhiteGirl WhiteGirl vianecromancer necromancer
5531 1e8b 500

anime-revenge:

I love how Shizuo smokes =7=

khaleesi
3978 1467
khaleesi
0261 c023 500
Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish :D
Reposted frombarefootgirl barefootgirl vianecromancer necromancer
khaleesi
Reposted frombethgadar bethgadar
khaleesi
6663 d396
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde
khaleesi
5563 a128
Reposted fromoopsiak oopsiak
khaleesi
4210 8371
Reposted fromsmacznie smacznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl